O firmie

Zasoby ludzkie

AUTO- ZIĘBA daje pracę ponad 120 pracownikom, daje możliwość zdobywanie warsztatu dla młodocianych w ramach nauki zawodu jako mechanik pojazdów samochodowych, blacharz i lakiernik.

Firma AUTO-ZIĘBA stawia na długoterminowy, stabilny rozwój. Kluczowe czynniki sukcesu w tej branży opierają się na zespołach ludzkich zróżnicowanych wiekowo, ich kompetencjach i wiedzy specjalistycznej. Ponadto budowanie przez wyżej wymienionych długofalowych relacji z Klientami opierających się na wzajemnym zaufaniu i lojalności jest podstawą sukcesu w tej branży. Przewagę konkurencyjną pozwala zbudować i utrzymać strategia personalna umożliwiająca zatrudnianie i zatrzymanie najlepszych pracowników bez względu na wiek. Ze względu na „przywiązywanie” się Klientów do swoich Doradców, kluczowe wydaje się maksymalne zmniejszenie rotacji poprzez wzbudzenie poczucia u pracowników, że inwestuje się w nich i odpowiednio wynagradza. Jednocześnie przy doborze pracowników na stanowiska sprzedażowe i doradcze kluczową kompetencją jest ich odpowiednia postawa (optymizm i pozytywne nastawienie do ludzi). Firma AUTO-ZIĘBA nieustannie podnosi kwalifikacje swojej kadry inwestując w systemy szkoleniowe i doskonalące pracowników. Firma dba o warunki pracy dla swoich pracowników i wyposaża stanowiska pracy na najwyższym poziomie.
Pracownicy są bez wątpienia największym potencjałem firmy. Kultura firmy, atmosfera, wzajemne zaufanie i praca zespołowa to gwarancja zespołu odnoszącego sukces.