Chcesz pracować z nami?

Chcesz pracować w zespole DEALERa ROKU ?

REKRUTACJA TRWA

Oferujemy:

  • ciekawą i pełną wyzwań pracę
  • motywujący system wynagrodzeń
  • wszelkie niezbędne narzędzia pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane naszymi ofertami pracy proszone są o wysłanie CV na adres e-mail: praca@autozieba.eu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. REKRUTACJI

Administrator danych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Auto-Zięba Sp. z. o.o. (zwanego dalej „Administratorem” lub „Spółką”), z siedzibą przy ul. Kościuszki 257 w Katowicach.

 

Ochrona danych

W we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@autozieba.eu

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, lub do czasu zakończenia rekrutacji  od daty złożenia aplikacji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy: daneosobowe@autozieba.eu.

 

 

 

ZGODY W PROCESIE REKRUTACYJNYM BEZ KONKRETNEGO STANOWISKO WRAZ Z TREŚCIĄ MAILA

  • Zgoda na przyszłe rekrutacje

 

 [ ] Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Auto-Zięba Sp.  z o.o.