Kontakt

AUTO-ZIĘBA Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 257
40-690 Katowice

Godziny pracy:
SALON pn.-pt.: 9.00-18.00 sb.: 9.00-14.00
SERWIS MECHANICZNY pn.-pt.: 7.00-20.00 sb.: 7.00-14.00

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY: Pn.-pt.: 7.00-18.00, sb.: 7.00-14.00

Samochody używane: 

pn.-pt.: 8.00-18.00

sb.:9.00-14.00

 

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

INFORMACJE DLA OSOBY, OD KTÓREJ ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuje się, jak niżej:

Administrator danych osobowych: administratorem zbieranych danych osobowych jest spółka Auto-Zięba Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 257, 40-690 Katowice. Dane kontaktowe administratora znajdują się na stronie internetowej www.autozieba.eu albo www.auto-zieba.com.pl

Cele przetwarzania: dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celach: zawarcia i wykonania umowy (sprzedaży, zlecenia naprawy etc.), marketingu produktów i usług, których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez administratora.

Podstawa prawna: dane osobowe przetwarzane są na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b lub f Rozporządzenia co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; ewentualnie przetwarzanie jest dokonywane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie realizowanych usług (podwykonawcy) oraz podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi księgowe, rachunkowe, kadrowe, pracownicze, promocyjno-marketingowe.

Kategorie odnośnych danych osobowych: do kategorii danych, jakie są przetwarzanie przez administratora należą: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dane dokumentów identyfikacyjnych), miejsce zamieszkania/adres korespondencyjny, dane kontaktowe (telefon, e-mail, komunikatory), dane niezbędne dla zrealizowania usługi (m.in. dane pojazdu, nr rejestracyjny, nr VIN).

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu w związku z którym są zbierane, co oznacza, iż w przypadku danych osobowych klienta będą one przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz praw i obowiązków z nią związanych, a w przypadku danych osobowych kandydatów na pracowników przez okres niezbędny realizacji celu rekrutacyjnego

Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych: w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest wykonywanie działalności gospodarczej spółki Auto-Zięba Sp. z o.o.

Uprawnienia osoby, od której zbierane są dane osobowe: zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, osoba od której zbierane są dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody osoba, od której dane zostały zebrane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność podania danych: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania usługi przez administratora.

Profilowanie danych osobowych: dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu mając na celu zapewnienie obsługi klienta w ramach prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

RECEPCJA GŁÓWNA

 

NATALIA GABRYŚ

tel. 32 201 76 70
kom. 696 40 44 59

SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW:

Dyrektor Handlowy:

Małgorzata Żelichowska

 

Szef sprzedaży samochody nowe:

Jacek Olszówka

 

 

Konsultanci ds. sprzedaży samochodów Renault:

Michalina Radosz

Darek Grządziel

Łukasz Maciaszek

Adam Radecki

 

Konsultanci ds. sprzedaży samochodów Dacia i Isuzu:

 

Przemysław Morawiecki

Sławomir Bywalec

Jakub Misina

Jan Listewnik

 

Konsultanci ds. sprzedaży samochodów do firm Pro+:

Mariusz Tabor

Marcin Frankowski

Maciej Barnert

 

Konsultanci ds. Sprzedaży Flotowej

Roman Sobczak 

DZIAŁ KOORDYNACJI HANDLOWEJ

Adrian Łątkowski

 

DZIAŁ MARKETINGU I HR

Anna Księżyk