Ochrona Danych Osobowych

W tej zakładce znajdziesz niezbędne informacje oraz dokumenty związane z kwestią dotyczącą  danych osobowych, które przetwarza Auto-Zięba Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-690 przy ul. Kościuszki 257 będąca Administratorem Danych Osobowych.

W we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@autozieba.eu

Poniżej:

    1. KLAUZULA INFORMACYJNA AUTO-ZIĘBA
    2. KLAUZULA INFORMACYJNA AUTO-ZIĘBA DLA PRACOWNIKA(KANDYDATA DLA PRACOWNIKA)
    3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUTO-ZIĘBA SP.  Z O.O.
    4. TEKST ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
    5. TEKST USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pobierz pliki