O firmie

Systemy szkoleń pracowników

Pracownicy Auto-Zięba to profesjonalnie wyszkolony personel

Firma AUTO-ZIĘBA nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników. Wynika to nie tylko z wymogów stawianych przez Importerów, z którymi firma AUTO-ZIĘBA ma podpisane umowy koncesyjne, ale także ze stałej chęci poprawy jakości i doskonalenia świadczonych usług.
Inwestycja w kadry jest stałym elementem strategii firmy.

W ramach szkoleń obligatoryjnych pracownicy uczestniczą w następujących rodzajach szkoleń:

 - szkolenia produktowe (adresowane do Konsultantów ds. sprzedaży a także do Personelu Technicznego)
 - szkolenia zawodowe (adresowane do konkretnych grup zawodowych: Mechanik, Elektromechanik, Doradca Techniczny, Mistrz Zmiany)
 - szkolenia bazowe adresowane do Konsultantów ds. sprzedaży, Pracowników Biura Obsługi Klienta
 -szkolenia doskonalące adresowane do pracowników wszystkich grup zawodowych w całym etapie zatrudnienia
 - choaching Kadry Kierowniczej
 - udział w Akademii Menagera dla kadry zarządzającej
- szkolenia w ramach platformy e-learning

Zatrudnieni pracownicy poddawani są obowiązkowej certyfikacji i egzaminowaniu w zależności od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji.