Auto Zięba


O firmie

dane firmy

AUTO-ZIĘBA Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 257

40-690 Katowice

NIP : 634-24-98-199

REGON: 278075904

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział  Gospodarczy

KRS nr 0000167899

kapitał zakładowy: 1 800 000 PLN

 

Dyrektor Generalny

Prezes Zarządu

Mirosław Zięba

 

Dyrektor Handlowy

V ce Prezes Zarządu

Małgorzata Żelichowska

 

Dyrektor Obsługi Posprzedażnej

V ce Prezes Zarządu

Sławomir Słowikowski

 

Dyrektor Finansowy

Aleksandra Słowikowska

 

Prokurent

Mirosław Woś