Auto Zięba


KREDYT SAMOCHODOWY

Umożliwia dopasowanie wysokości raty miesięcznej do domowego budżetu, w zależności od poziomu wpłaty własnej i okresu kredytowania. Jest to kredyt o klasycznym systemie spłat rat miesięcznych i okresie kredytowania nawet do 120 miesięcy.

Kredyt Standardowy oferowany przez Nas przeznaczony jest dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uzyskujących dochody z tytułu renty lub emerytury, z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania wolnego zawodu oraz dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej zarejestrowanej działalności .
• Okres kredytowania do 10 lat.
• Minimalny wkład własny od 0%.
• Stała lub zmienna stopa procentowa.
• Spłata kredytu wraz z odsetkami w równych, miesięcznych ratach.
• Minimalna kwota kredytu wynosi 5.000 zł.
• Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i wartości przedmiotu kredytowania.
• Kredytowana opłata przygotowawcza.
• Kredytowane ubezpieczenie kredytobiorcy
• Do umowy o kredyt niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia auto casco kredytowanego pojazdu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu dla osób fizycznych

  1. Dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
  2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu na działalnośc gospodarczą

1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. NIP oraz Regon.

W poszczególnych przypadkach zastosujemy procedure uproszczoną, która nie wymaga dokumentów potwierdzajacych dochód klienta


Minimum zabezpieczeń

1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie.
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
4. Brak przewłaszczenia połówkowego (przewłaszczenie na współwłasność Banku) przy wpłatach własnych od 10% przedmiotu finansowania i okresie finansowania do 48 miesięcy).

Dodatkowe elementy, które możemy kredytować


1. Dodatkowe wyposażenie montowane przy sprzedaży samochodu.
2. Ubezpieczenie komunikacyjne 
3. Ubezpieczenie kredytobiorcy
4. Przedłużoną gwarancję Formuła Non Stop.
5. Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP.

Szczegółowych informacji udzielimy w Naszym salonie

 

 

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.