Auto Zięba

Nie bądź GAPa ! Kup polisę GAP

niedziela, 20 marzec 2016

Polisa GAP 

GAP Fakturowy - to program dedykowany do nowo zakupionych pojazdów (nowych i używanych).

Odszkodowanie pokryje różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody całkowitej (czyli odszkodowaniem wypłaconym z AC lub OC Sprawcy), a jego ceną fakturową z dnia zakupu samochodu.

Wartość fakturowa utrzymana jest przez okres 36 miesięcy.

GAP Fakturowy to najbardziej popularna forma GAP na polskim rynku- Klient jest zabezpieczony przed utratą wartości na okres trzech lat od daty zakupu polisy,ubezpieczenie dedykowane jest dla nowych i używanych samochodów do 5 roku eksploatacji.

Jakie samochody można ubezpieczyć?

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony, dopuszczone do ruchu na drogach publicznych, oznakowane polskimi numerami rejestracyjnymi:

  • zakupione na terytorium RP w sieci dealerskiej lub komisie (gotówką, w kredycie lub leasingu);
  • których wiek nie przekracza 5lat;
  • o wartości fakturowej nie przekraczającej 450.000 PLN (z VAT);
  • wymienione w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS;objęte ubezpieczeniem
  • podstawowym (Auto Casco) w pełnym zakresie .

 Jakich dokumentów wymagamy do zawarcia ubezpieczenia?

  • kopia dowodu rejestracyjnego
  • dla samochodów w leasingu dodatkowo: kopia 1 strony umowy leasingu
  • kopia polisy ubezpieczeniowej podstawowej (Auto Casco).
  • kopia faktury zakupu

Co zrobić w przypadku szkody?

Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia GAP Fakturowy należy dokonać w przeciągu trzech dni roboczych od daty wypłaty odszkodowania przez zakład podstawowy.

Zgłoszenia można również dokonać w momencie uzyskania pisemnej decyzji o wypłacie odszkodowania przez podstawowy zakład ubezpieczeń.

Czcesz wiedzieć więcej ?

Zapraszamy do kontaktu z nami.